Viktig informasjon om den nye låsefunksjonen!

Den siste versjonen av Quick3 har spesielt én endring som er viktig å informere om, siden den berører alle brukere: Ordre, tilbud og oppgave vinduene har nå fått en låsefunksjon, for å hindre at brukere overskriver hverandres arbeid.

Frem til nå har det vært mulig for flere brukere å redigere den samme ordren samtidig uten å vite om hverandre. Dette har medført at en av brukerne har mistet sitt arbeid. Den nye låsefunksjonen hindrer effektivt at dette skjer.
Ny og forbedret signeringsløsning

Quick3 eSigning har nå fått en ny funksjon som vi vet at mange har hatt høyt på ønskelisten.

Lag enkle sjekklister og skjemaer

Med skjemafunksjonen til Quick3 kan du enkelt opprette skjemaer eller sjekklister som kan brukes på flere ulike nivåer. Skjemafunksjonen byr på "uante" muligheter når det kommer til bruksområde og er et nyttig verktøy både for ansatte og kunder.

Mer effektiv saksbehandling på kundesenteret

Vi har integrert FreshDesk med Quick3 for mer effektiv saksbehandling på vårt kundesenter.
Dette gjør oss i stand til å behandle innkomne saker raskere, og med bedre informasjonsflyt internt og tilbake til deg som kunde.