Priser, transaksjonsbaserte tjenester

Priser gjeldende fra 1. januar 2023.
Transaksjonsbaserte tjenester faktureres etterskuddsvis hvert kvartal.
SMS-utsendelse (En SMS = inntil 160 tegn. Ved lengre meldinger regnes en melding per 153 tegn) 0,80
EHF inngående / utgående 3,00
Utgående EHF multikanal tillegg epost levering 2,00
Utgående EHF multikanal tillegg print/send 9,50
Utgående EHF multikanal tillegg print/send ekstra ark 1,25
eFaktura 2.0 3,00
Faktura B2C til Vipps 4,00
Tolking inngående PDF faktura 3,00
Vognkort oppslag kun teknisk 1,50
Vognkort oppslag med eier 2,00
Vognkort oppslag med PKK dato 2,00
Vognkort oppslag med eier og PKK dato 2,50
Utgående B2C faktura til Vipps 4,00
eSignering Bank-ID 15,00
eSignering Bank-ID per ekstra bank-ID signatur 7,50
eSignering SMS 10,00
eSignering SMS per ekstra SMS signatur 5,00
eSignering Touch 7,50
1881 oppslag telefonkatalogen 0,50

Eventuelle kostnader kunden har med tredjepart er ikke dekket av vår pris. Dette gjelder f.eks. bankavtale, Vipps, Digipost og SMS melding.