Nyheter i Dokumentsenter

Quick3 dokumentsenter videreutvikles kontinuerling. Nå er det blitt enda mer komplett!
Her er noen høydepunkter som er med i denne oppdateringen:
 • Omfordeling av plass slik at det blir mer plass til kontering og bedre plassutnyttelse
 • Automatisk generering av PDF dokument for EHF fakturaer som kun kommer som XML
 • Mulighet for å slå av og på visning av dokument for å gi mer plass til kontering av komplekse bilag
 • Mulighet for å legge til dokumenter for tidligere bokførte bilag
 • Støtte for periodisering
 • Tilgang til dokumenter direkte fra reskontro og dagbok (bunt)
En viktig endring som ikke er så synlig er måten dokumentsenteret løser det når en bunt inneholder en eller flere fakturaer som ikke er attestert enda. Tidligere medførte dette at bunten ikke ble bokført før alle fakturaene var attestert. Ved godkjenning av bunt vil man nå i stedet få valget om å flytte disse over til en ny bunt slik at nåværende bunt kan bokføres. Dette valget fremkommer dersom bokføring av bunten skjer inne fra detalj-vinduet.

Det tradisjonelle dagboksbildet har også fått en solid overhaling:
 • Selve bokføringsgriddet (tabellen) erstattet med et som er mye mer effektivt å jobbe med - særlig med store bunter.
 • Faner nederst i dagboksbildet er nå alltid synlig. Man kan selv styre høyden på disse
 • Man kan selv bestemme rekkefølgen på fanene
 • Du kan nå søke og filtrere i dagboksbildet for enklere å finne igjen rader i en stor bunt. Høyreklikk på en rad for å aktivere filteret.
 • Man kan nå se siste bevegelser og periodebevegelser for både debet og kredit konto
Men vi gir oss ikke før dette er like komplett som i de beste rendyrkede regnskapsprogrammene. Nå jobber vi med automatisk tolking av skannede dokumenter, automatisk linjematching mot bestilling for varekjøpsfakturaer og automatisk bankavstemming. Så her er det mye spennende som skjer også i de nærmeste månedene fremover.