Ny leverandør av vognkortdata

Vi har byttet leverandør av vognkortdata for Quick3. Med den nye leverandøren får du også tilgang til eierdata - så nå blir det enda enklere å registrere nye verkstedkunder.
Nå får du også eier og brukerdata ved oppslag i vognkortregister. Dermed blir det enda enklere å opprette nye verkstedkunder. Ved søk på registreringsnummer som ikke finnes i ditt kjøretøyregister fra før gjøres det automatisk oppslag i vognkortregistret. Det gjøres også søk i kunderegisteret ditt, med forslag om å knytte kjøretøy til eksisterende kunde hvis du har en lignende kunde registrert fra før. Hvis heller ikke kunden finnes fra før opprettes både kunde og kjøretøy samtidig.

Vi har også utviklet en løsning for automatisk kontroll av eier mot motorvognregistret slik at du på faste intervaller kan kontrollere om kjøretøyene i databasen din har fått ny eier. På den måten er du sikker på at du kontakter riktig kunde i forbindelse med fremtidige servicer og EU-kontroller. Denne krever noe konfigurering for å kunne tas i bruk. Ta kontakt med kundeservice hvis du ønsker dette.

Priser for bruk av tjenesten

Vognkortregister oppslag uten PKK dato 1,50
Vognkortregister oppslag med PKK dato 2,50
Ved bruk av automatisk eier-vask påløper et oppslag per kjøretøy som sjekkes.
Bruk av vognkortdata faktureres etterskuddsvis hvert kvartal.