Forbedringer i ordrebildet

Salgsbildene i Quick3 har fått en real oppgradering. De som jobber med store ordre og tilbud har mye å glede seg til.
Vi får hele tiden gode innspill fra våre kunder som vi tar til oss. Det har vi også fått rundt salgsbildene (primært ordre og tilbud). Dette gjelder for eksempel verkstedordre med flere jobber, ordre med flere kjøretøy eller store ordre med hundrevis av linjer. Basert på disse innspillene har vi derfor gjort en større omskriving av hele ordrebildet. Dette har resultert i en rekke forbedringer:
 • Hele "grid"-komponenten er erstattet med en ny og bedre løsning. Komponenten som ble erstattet ble "tungpustet" når man jobbet med tilbud og ordre med hundrevis av linjer. Dette er ingen utfordring for den nye.
 • Du kan nå navigere i ordregridet med piltaster på tvers av blokker. Og gridet ruller horisontalt på tvers av blokker. Dette gir betydelig raskere navigering.
 • Det er nå kun ordrelinjene som ruller vertikalt. Dermed har du alltid tilgang til arkfanene nederst i ordrebildet uten å rulle helt ned. Svært tidsbesparende ved store ordre.
 • Du kan nå selv styre høyden på arkfane-panelet for å tilpasse det til eget behov og skjermstørrelse.
 • Du kan nå selv bestemme rekkefølgen på arkfanene ved å dra til høyre eller venstre og slippe dem med musen.
 • Ordrebildet husker nå hvilken fane du sist brukte, slik at denne velges automatisk neste gang du åpner en ordre.
 • Alle tekster (oppgavetekster/ordretekster/linjetekster) er flyttet til én fane som synkroniseres automatisk når du navigerer mellom ordrelinjer og blokker. Dette gir bedre oversikt og vesentlig raskere tilgang til tekster uten å måtte åpne blokksiden.
 • Blokktekster og oppgavetekster er nå smeltet sammen, slik at det er bare én type oppgavetekst å forholde seg til.
 • For blokker som allerede er knyttet til en oppgave har du nå direkte tilgang til oppgaven med ett enkelt museklikk i blokkhodet.
 • For blokker som ikke har en oppgave er det bare ett museklikk som skal til for å opprette en ny oppgave.
 • Blokker kan nå "kollapses" slik at linjer skjules. Dette gjør det mer oversiktlig å jobbe med store ordre (ekspander blokken du jobber med).
 • Kjøretøy (individ) parameter er samlet i én fane, slik at du har tilgang til alle parameter på samme sted. Dette er betydelig raskere å jobbe med og gir bedre oversikt enn tidligere (tidligere måtte du åpne blokk detaljer for å se parametere).
 • Du kan gå direkte til f.eks. tekster eller salgsparameter fanen med hhv Ctrl+Alt+T og Ctrl+Alt+S. (Dette er ingen nyhet - men vi nevner det likevel, for å minne alle om disse tidsbesparende snarveiene).
 • De av disse forbedringene som er relevant for innkjøp- og varemottaksbildene er også implementert der.