Quick3 på mobil

Quick3 mobile samler alle funksjonene for brukere på farten i én app. Alt fullt integrert med Quick3. - GO MOBILE!
Quick3 Mobile samler funksjoner du ellers ville trenge mange forskjellige apper for å løse i én og samme løsning. Vi kaller det The Power of 1!
 • Stempling og tidsregistrering
 • Dagsrapporter og dokumentering av tid
 • Statistikker
 • Oversikt over avtaler
 • Oppgavelister
 • Dokumentering av arbeid med bilder
 • Ordreregistrering
 • Attestering av timelister
 • Attestering av fakturaer
 • Nøkkeltallsrapporter
 • Vareflytting
 • Flytting av objekter (sesongopplag)
 • Varetelling
 • Bestilling
 • Varemottak
 • Skjemautfylling
 • Reiseregning