Du har 1.000,- igjen til fri frakt

Se våre tilgjengelige kurs

Kurs Beskrivelse Pris
Quick3 Grunnkurs Kurset gir en innføring i navigering og grunnleggende bruk av Quick3. Etter kurset skal deltakerne kunne finne frem i menyer og lage ordre og faktura i Quick3. 4500,-
Quick3 Kurs - Butikk og Kontantsalg

Kurset gir en innføring i butikk / kontantsalg. Etter kurset skal deltakerne kunne utføre kassesalg i Quick3.

2500,-
Quick3 Kurs - Innkjøp

Kurset gir en innføring i innkjøp. Etter kurset skal deltakerne kunne lage og sende en bestilling, og ta varemottak i Quick3.

2500,-
Quick3 Kurs - Verksted Kurset gir en innføring i Quick3 sin verkstedmodul. Etter kurset skal deltakerne kunne daglige oppgaver knyttet til verkstedordre og oppgaver. 3750,-
Quick3 Kurs - Kapitalvaresalg Kurset gir en innføring i Quick3 på salg av kapitalvarer. Etter kurset skal deltakerne kunne sette opp kapitalvareordre og ha en forståelse for parametere, modellkoder og rapportoppsett. 3750,-
Quick3 Grunnkurs - Regnskap Kurset gir en innføring i regnskapsfunksjoner i Quick3. Etter kurset skal deltakerne kunne navigere i regnskapsfunksjoner og rapporter i Quick3.  3000,-
Quick3 Kurs - Varetelling Kurset gir en innføring i varetelling i Quick3. Etter kurset skal deltakerne være kjent med lagerstruktur, kunne opprette varetellinger og godkjenne disse. 3000,-
Quick3 Kurs - Administrative rutiner og oppsett Kurset gir en innføring i oppsett og administrativ bruk av Quick3. Etter kurset skal deltakerne kunne sette opp og kontrollere innstillinger. 3000,-
Quick3 Grunnkurs - Webshop Etter avtale 7500,-
Quick3 Kurs - Webshop VK2 Etter avtale 7500,-


Øvrige kurs Pris
Quick3 Kurs - Kampanjeutsending 3000,-
Quick3 Kurs - Varekoblinger 1500,-
Quick3 Kurs - Kalender og oppgavestyring 1500,-
Quick3 Kurs - App-funksjoner 1500,-
Quick3 Kurs - SMS og E-post maler 1500,-
Quick3 Kurs - Dokumentsenter 3000,-
Quick3 Kurs - Purring og purreoppsett 1500,-Utvidet support etter oppstart Pris
Quick3 Kurs - Opplæring per time 1475,-
Quick3 Kurs - Opplæring kveldstid/helg per time 1750,-