Kassasystemloven

Oppdatering QuickNG - Kassaloven

Hold din QuickNG programvare oppdatert. Her kan du laste ned siste oppdatering med tilpasning ihht Kassalova.

Oppdatering av QuickNG er en to-trinns prosess. Først må du oppdatere programvaren og databasen på serveren. Denne operasjonen må utføres PÅ serveren. Det betyr at du må gå inn på denne web-siden på serveren og kjøre oppdateringslenken under. Alle brukere må avslutte QuickNG mens oppdateringen kjøres. QuickNG vil automatisk bli oppdatert på arbeidsstasjonene første gangen de starter Quick etter at serveren er oppdatert.

Det vil automatisk bli tatt en sikkerhetskopi av databasen før oppdateringen starter. Pass derfor på at du har tilstrekkelig ledig plass på harddisken før du starter oppdateringen. Pass også på at du angir riktig installasjonsområde. Første gangen du oppdaterer fra denne siden vil installasjonsprogrammet foreslå "c:\quickng". Endre dette hvis QuickNG er installert til et annet område på din server.

NB! Versjonene som kan lastes ned her krever at du har versjon 10.0 eller nyere av databasemotoren SQL Anywhere installert.
Kontakt brukerstøtte før du oppdaterer dersom du er usikker på hvilken versjon av SQL Anywhere du har på din server.

Last ned QuickNG versjon 2.091
(Oppdateringen kan kjøres fra Nedlastinger.)

Rapporten (.RPT) lagres under \Rapporter\Regnskap
Last ned rapport for SAFT eksport
(Kopier filen fra Nedlastinger over til rett katalog.)

Utvalgsfilen (.DEF) lagres under \Rapporter\Regnskap\Standard
Last ned utvalgsfil for SAFT eksport
(Kopier filen fra Nedlastinger over til rett katalog.)

Kjør så GrabReports når du har logget inn i QuickNG. F12 - SQL - Select grabreports()

NB! Før oppdatering til siste versjon MÅ SQL-databasen oppdateres til versjon 10 for å få tilgang til enkelte nye funksjoner. Kontakt brukerstøtte hvis du har behov for en slik oppdatering (Dette er ikke inkludert i vedlikeholdsavtalen).